SZKOLENIA - praca na wysokościach

Z uwagi na ciągłe poszukiwanie optymalizacji kosztów i czasu oraz rozwój metod szkoleniowych, osoby organizujące prace na wysokości coraz częściej sięgają do nowatorskich rozwiązań, znacznie ułatwiających i przyspieszających wykonywanie robót. Takim przykładem są prace z wykorzystaniem technik dostępu linowego. Dzięki zastosowaniu technik dostępu linowego, osoby wykonujące zawody takie jak: spawacz, ślusarz, elektryk czy malarz, mogą wykonywać swoją pracę, oferując dodatkową usługę dostępu do dowolnego stanowiska pracy. Pozwala im to zrezygnować z ciężkich i kosztownych rozwiązań, jakimi są np. rusztowania.

Niemniej jednak przystosowanie wykwalifikowanego pracownika do tego rodzaju technik pracy wymaga kompetentnego szkolenia z zakresu bezpiecznego poruszania się na linach i wykorzystywania środków ochrony indywidualnej (do których należą m.in. liny, szelki bezpieczeństwa, kaski i szereg innych urządzeń ułatwiających prace na wysokości).

Dostęp linowy – zdobądź certyfikat

Mając tego świadomość, wychodzimy do naszych klientów – pracodawców i pracowników – z kompleksową ofertą, obejmującą profesjonalne szkolenia przygotowujące do pracy na wysokościach wykorzystując między innymi techniki dostępu linowego. Szkolimy według światowych norm potwierdzonych certyfikatami uznanymi na całym świecie.

Centrum szkoleniowe i treningowe firmy GAT International jest w pełni przystosowane do prowadzenia szkoleń różnego typu, umożliwiających uzupełnienie wiedzy i podwyższenie kwalifikacji oraz uzyskanie dodatkowych uprawnień dla różnych grup zawodowych.

GAT Training jest akredytowanym ośrodkiem posiadającym Certyfikat Członkowski No.: 6021/OT Międzynarodowego Branżowego Stowarzyszenia Przemysłowego Dostępu Linowego „IRATA International – Industrial Rope Access Trade Association” z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS pod numerem ewidencyjnym 2.14/00418/2016.

Wykładowcami GAT Training są fachowcy z wielu dziedzin. Szkolimy zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce i Unii Europejskiej oraz według:

 • IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego,
 • SPRAT (Society of Profesional Rope Access Technicians) Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodowe Techników Dostępu Linowego,
 • OTDL (Organization of Rope Access Technicians) Organizacja Techników Dostępu Linowego.

Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy oraz zwiększenie świadomości skutków zagrożeń zawodowych w budownictwie i innych branżach przemysłowych, w których wykonywana jest praca na wysokościach.

Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem przeprowadzanym przez międzynarodowych, licencjonowanych egzaminatorów. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikaty uprawniające do pracy na całym świecie.

W PROGRAMIE MAMY

Szkolenia wstępne i okresowe oraz specjalistyczne o różnym stopniu zaawansowania, umożliwiające uzyskanie oraz uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych w zakresie pracy na wysokości

 • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • dla nowo zatrudnianych pracowników.

 Są to szkolenia stanowiskowe w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości dla pracowników różnych specjalności

 • Elektryków
 • Spawaczy
 • Monterów
 • Instalatorów
 • Szklarzy  budowlanych
 • Lakierników przemysłowych
 • innych, pracujących na wysokości
 • Inżynierów budowlanych
 • Dekarzy, Cieśli
 • Magazynierów
 • Elektromonterów
 • Elektromechaników
 • Konserwatorów zabytków
 • Pracowników gospodarczych

KORZYŚCI

 • Praca zgodna z przepisami prawa.
 • Umiejętność identyfikacji oraz oceny zagrożeń w pracy na wysokości.
 • Ograniczenie ryzyka i zapobieganie wypadkom podczas pracy na wysokości – przeszkolony pracownik jest bardziej świadomy zagrożeń i może je lepiej kontrolować.
 • Większa wydajność pracowników wynikająca z biegłej umiejętności posługiwaniu się sprzętem zabezpieczającym i minimalizacji niepotrzebnego lęku.
 • Wiedza i umiejętność realistycznej oceny poziomu bezpieczeństwa – ochrona zdrowia i życia pracowników.
 • Zapoznanie się z obsługą i możliwościami nowoczesnego sprzętu oraz metod asekuracji.
 • Podwyższenie jakości usług i zaufania względem firmy.
 • Bezpiecznej organizacji pracy na wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem asekuracji.
 • Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych podczas wykonywania prac na wysokości.

W celu zapisania się na szkolenie przejdź do zakładki kalendarz szkoleń bądź napisz na training@gat-int.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

GLOBAL ACCESS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL