Systemy zabezpieczeń

Stałe i tymczasowe systemy zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

Projektowanie, nadzór i kompleksowe wykonanie stałych oraz tymczasowych systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości na wszelkiego typu obiektach.
Do takich systemów należą: balustrady, pionowe i poziome systemy asekuracyjne, punkty kotwiczące stosowane do asekuracji przy użyciu technik alpinistycznych (dostępu linowego) oraz zabezpieczające przed upadkiem, siatki bezpieczeństwa i wiele innych.

 

Rozwiązania specjalne zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

Współpracujemy z wieloma ekspertami z różnych sektorów przemysłu, zarówno w obszarze planowania i projektowania, jak również w rozwoju poszczególnych niestandardowych rozwiązań i ich produkcji dla określonych stanowisk pracy, które możemy zastosować w praktyce. Są to niestandardowe rozwiązania często nie objęte wymaganiami norm, jak np.: budowa specjalnie przystosowanego podestu do zabezpieczenia cystern.