Rozwiązania indywidualne

Niektóre projekty wymagają unikalnego i bardzo specjalistycznego podejścia.

Realizacja skomplikowanych prac ze względu na wysokość czy zamknięte przestrzenie wymaga dokładnego zaplanowania i zastosowania unikatowych metod. Wykorzystując multidyscyplinarny charakter naszej działalności jesteśmy w stanie wykonać każde powierzone nam zadanie tak aby znacząco zminimalizować koszty i czas przestojów.

Wykorzystując własne, ponad 15 letnie doświadczenie zdobyte w budownictwie, energetyce, oil & gas, środowisku morskim i wielu innych sektorach na terenie całego świata (głównie w dostępie linowym) możemy przekazać praktyczną wiedzę opartą o aktualne przepisy, normy i międzynarodowe standardy oferując swoim klientom usługi consultingowe. Pomagamy znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania, które przyniosą najlepsze efekty przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów.