Przeglądy i legalizacja środków ochrony indywidualnej

Wykonujemy przeglądy i legalizację wszystkich środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości, które powinny być poddawane okresowej kontroli – nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Przeglądy przeprowadzają odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane osoby z bogatym doświadczeniem w zakresie używania określonego sprzętu.