OTDL

Organizacja Techników Dostępu Linowego powstała w 2009 roku z inicjatywy kilkunastu specjalistów z zakresu dostępu linowego (alpinizmu przemysłowego), posiadających uprawnienia i doświadczenie międzynarodowe oraz mediów informujących o pracach na wysokości. Certyfikat OTDL to obecnie najbardziej rozpoznawany i akceptowany dokument na terytorium Polski. Z uwagi na wysoki standard szkoleń nie odbiegający od innych międzynarodowych organizacji jest coraz częściej uznawany za granicą. To co wyróżnia OTDL na tle innych Organizacji to podwyższone wymagania wobec instruktorów / egzaminatorów oraz nadzór nad szkoleniami / egzaminami według norm, standardów i przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Polski.

OTDL zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykorzystujących techniki dostępu linowego. Celem działań Organizacji jest poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenie prestiżu wykonywanego zawodu, kształtowanie nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości oraz kształtowanie zasad etyki zawodowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę www.otdl.org

Szkolenie OTDL przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych, które wykonują prace na wysokości o utrudnionym dostępie. W szczególności w budownictwie, przemyśle energetycznym i produkcyjnym. Kierowane zarówno do osób początkujących jak i zaawansowanych potrzebujących unifikacji bądź certyfikacji posiadanego doświadczenia.

Poziomy

STAŻYSTA DOSTĘPU LINOWEGO – Szkolenie kierowane do osób początkujących, w tym nie posiadających żadnego doświadczenia. Również takich, które nie miały w ogóle kontaktu z linami.
Kursant zdobywa podstawową wiedzę na temat budowy stanowisk, pracy oraz autoratownictwa. Jest zdolny do wykonywania prac z wykorzystaniem dostępu linowego pod nadzorem.

WYMAGANIA:

 • ukończone 18 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych* do pracy na wysokości –  kursanci przed rozpoczęciem szkolenia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

*Przeciwwskazania: choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Ważność certyfikatu

Certyfikat OTDL wydawany jest na okres 3 lat.

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO – Szkolenie kierowane do osób doświadczonych, posiadających uprawnienia na poziomie P1.
Kursant zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie budowy skomplikowanych stanowisk pracy, budowy oraz obsługi systemów wyciągowych, udziału w akcjach ratowniczych. Jest zdolny do wykonywania prac z wykorzystaniem dostępu linowego pod nadzorem.

WYMAGANIA:

 • ukończone 19 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych* do pracy na wysokości –  kursanci przed rozpoczęciem szkolenia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
 • posiadanie ważnego certyfikatu Poziomu P1 od minimum 1-go roku i przepracowane co najmniej 1000 godzin od zdania pierwszego egzaminu OTDL (godziny rejestrowane w dzienniku prac).

*Przeciwwskazania: choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Ważność certyfikatu

Certyfikat OTDL wydawany jest na okres 3 lat.

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

SPECJALISTA DOSTĘPU LINOWEGO – Szkolenie kierowane do osób doświadczonych pełniących bądź mających pełnić funkcje kierownicze, w pełni samodzielnych i odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na miejscu pracy.
Kursant zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie dostępu linowego pozwalające mu przygotowywać oraz nadzorować pracę innych pracowników z poziomów P1 i P2. Program szkoleniowy zawiera rozbudowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych oraz systemu certyfikacji OTDL.

WYMAGANIA:

 • ukończone 20 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych* do pracy na wysokości –  kursanci przed rozpoczęciem szkolenia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
 • posiadanie ważnego certyfikatu Poziomu P2 od minimum 1-go roku i  przepracowane co najmniej 1000 godzin od zdania pierwszego egzaminu OTDL (godziny rejestrowane w dzienniku prac);
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (termin ważności 3 lata).

*Przeciwwskazania: choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Ważność certyfikatu

Certyfikat OTDL wydawany jest na okres 3 lat.

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

BEZPOŚREDNIE PRZEJŚCIE na poziom kwalifikacji P2 lub P3

Bezpośrednie przejście jest procedurą pozwalającą osobom posiadającym odpowiednie doświadczenie w dostępie linowym oraz szkoleniu do prac w dostępie linowym na uzyskanie certyfikatu OTDL poziomu 2, 3 lub instruktora bez konieczności zdobywania niższych poziomów. Przed przystąpieniem do weryfikacji na poziom 2, 3 lub instruktora, kandydat musi złożyć do sekretariatu OTDL kompletną dokumentację potwierdzającą wcześniejsze doświadczenie i kwalifikacje. O procedurę bezpośredniego przejścia nie mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły wcześniej żadnego kursu z zakresu pracy w dostępie linowym. Od kandydatów oczekuje się odbycia, odpowiedniego dla danego poziomu, szkolenia technicznego oraz złożenia egzaminu przed Egzaminatorem OTDL. Kandydaci, którzy nie są całkowicie przekonani o swoich kwalifikacjach, powinni rozważyć możliwość przystąpienia do systemu OTDL na poziomie Stażysty Dostępu Linowego i poddania się standardowej procedurze certyfikacji na kolejnych poziomach.

Szczegółowe informacje na temat Procedury Bezpośredniego przejścia zostały umieszczone w dokumencie:

Procedury-bezpośredniego-przejścia

W razie dodatkowych pytań nasz ekspert pozostaje do państwa dyspozycji: d.szmajda@gat-int.com

 

Bezpośrednie przejście na poziom P2 – Technik Dostępu Linowego

 • kandydat powinien mieć minimum 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu prac metodami dostępu linowego z użyciem dwóch lin. Doświadczenie liczone jest od czasu ukończenia pierwszego kursu z zakresu pracy w dostępie linowym. W tym okresie kandydat powinien mieć zgromadzone doświadczenie w wymiarze minimum 2000 godzin w dostępie linowym;
 • kandydat musi spełnić wszelkie wymagania, jakie są określone dla poziomu Technika Dostępu Linowego, zawarte w dokumencie Wytyczne Organizacji Techników Dostępu Linowego: System Certyfikacji.

Bezpośrednie przejście na poziom P3 –  Specjalista Dostępu Linowego

 • kandydat powinien mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracach dostępu linowego z użyciem dwóch lin. Doświadczenie liczone jest od czasu ukończenia pierwszego kursu z zakresu pracy w dostępie linowym. W tym okresie kandydat powinien mieć zgromadzone doświadczenie w wymiarze minimum 3000 godzin w dostępie linowym;
 • kandydat musi spełnić wszelkie wymagania, jakie są określone dla poziomu Specjalisty Dostępu Linowego, zawarte w dokumencie Wytyczne Organizacji Techników Dostępu Linowego: System Certyfikacji.
 • kandydat powinien przedstawić przynajmniej dwa listy referencyjne, od aktualnych lub byłych pracodawców, rekomendujące go do kierowania zespołem.

Wytyczne Organizacji Techników Dostępu Linowego: System Certyfikacji

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

Na kursie zapewniamy

 • możliwość zakwaterowania w cenie (przy odpowiednio wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca – ta opcja jest ograniczona);
 • materiały szkoleniowe;
 • niezbędny sprzęt (środki ochrony indywidualnej kat. 3) do wykonywania ćwiczeń;
 • posiłek (obiad);
 • napoje ciepłe (kawa, herbata) i zimne (woda) oraz „coś słodkiego”.

Najczęściej zadawane pytania

Nie! Poziom L1 został tak zorganizowany, aby osoba, która nie miała w ogóle styczności z pracą na wysokości w ciągu tygodnia szkoleniowego została zaznajomiona z podstawowymi zasadami pracy na linach. Zaraz po kursie mogła pracować jako tzw. alpinista przemysłowy.

Szkolenie w systemie OTDL trwa minimum 4 dni (teoria i praktyka) + 1 dzień egzaminu. Egzamin zdawany jest przed zewnętrznym egzaminatorem, który przyjeżdża do ośrodka szkoleniowego.

Najprościej jeżeli zrobisz to za pośrednictwem naszej strony poprzez formularz kontaktowy, lub w przypadku jakichkolwiek problemów napiszesz maila na biuro@gat-int.com w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zdecydowanie TAK!!! Pomimo iż jest to branża zdominowana głównie przez mężczyzn, wiele kobiet pracuje jako alpiniści przemysłowi. Nie bądź zdziwiony(a), jeżeli jednym z instruktorów będzie właśnie kobieta!

Choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Wymagane jest ogólne dobre samopoczucie pozwalające na udział w zajęciach każdego dnia.

 • luźne, czyste, wygodne, nie krępujące ruchów ubranie;
 • indywidualne rękawiczki, np.: typu “wampirki”;
 • obuwie ze sztywną podeszwą;
 • pozytywne nastawienie.

Po pozytywnie zdanym egzaminie każdy z kursantów otrzymuje:

 • certyfikat i legitymację drogą pocztową;
 • dziennik prac – jeżeli zdałeś egzamin na poziom P1, bądź jeden z poziomów na bezpośrednie przystąpienie, również drogą pocztową;

 

Każde z uprawnień wydawane jest na okres 3 lat. Przed ukończeniem tego okresu należy przejść szkolenie odświeżające bądź podwyższające poziom. W przypadku przeterminowania certyfikatu, aby zachować określony poziom należy postępować według reguł opisanych w Systemie Certyfikacji OTDL.