OTDL

Organizacja Techników Dostępu Linowego powstała w 2009 roku z inicjatywy kilkunastu specjalistów z zakresu dostępu linowego (alpinizmu przemysłowego), posiadających uprawnienia i doświadczenie międzynarodowe oraz mediów informujących o pracach na wysokości. Certyfikat OTDL to obecnie najbardziej rozpoznawany i akceptowany dokument na terytorium Polski. Z uwagi na wysoki standard szkoleń nie odbiegający od innych międzynarodowych organizacji jest coraz częściej uznawany za granicą. To co wyróżnia OTDL na tle innych Organizacji to podwyższone wymagania wobec instruktorów / egzaminatorów oraz nadzór nad szkoleniami / egzaminami według norm, standardów i przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Polski.

OTDL zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykorzystujących techniki dostępu linowego. Celem działań Organizacji jest poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenie prestiżu wykonywanego zawodu, kształtowanie nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości oraz kształtowanie zasad etyki zawodowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę www.otdl.org

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych, które wykonują prace na wysokości o utrudnionym dostępie. W szczególności w budownictwie, przemyśle energetycznym i produkcyjnym. Kierowane zarówno do osób początkujących jak i zaawansowanych potrzebujących unifikacji bądź certyfikacji posiadanego doświadczenia.

Etapy i ceny

STAŻYSTA DOSTĘPU LINOWEGO – Szkolenie kierowane do osób początkujących, w tym nie posiadających żadnego doświadczenia. Również takich, które nie miały w ogóle kontaktu z linami.
Kursant zdobywa podstawową wiedzę na temat budowy stanowisk, pracy oraz autoratownictwa. Jest zdolny do wykonywania prac z wykorzystaniem dostępu linowego pod nadzorem.

Cena: 1700 PLN

WYMAGANIA:

 • ukończone 18 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych* do pracy na wysokości –  kursanci przed rozpoczęciem szkolenia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

*Przeciwwskazania: choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Ważność certyfikatu

Certyfikat OTDL wydawany jest na okres 3 lat.

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO – Szkolenie kierowane do osób doświadczonych, posiadających uprawnienia na poziomie P1.
Kursant zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie budowy skomplikowanych stanowisk pracy, budowy oraz obsługi systemów wyciągowych, udziału w akcjach ratowniczych. Jest zdolny do wykonywania prac z wykorzystaniem dostępu linowego pod nadzorem.

Cena: 1700 PLN

WYMAGANIA:

 • ukończone 19 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych* do pracy na wysokości –  kursanci przed rozpoczęciem szkolenia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
 • posiadanie ważnego certyfikatu Poziomu P1 od minimum 1-go roku i przepracowane co najmniej 1000 godzin od zdania pierwszego egzaminu OTDL (godziny rejestrowane w dzienniku prac).

*Przeciwwskazania: choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Ważność certyfikatu

Certyfikat OTDL wydawany jest na okres 3 lat.

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

SPECJALISTA DOSTĘPU LINOWEGO – Szkolenie kierowane do osób doświadczonych pełniących bądź mających pełnić funkcje kierownicze, w pełni samodzielnych i odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na miejscu pracy.
Kursant zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie dostępu linowego pozwalające mu przygotowywać oraz nadzorować pracę innych pracowników z poziomów P1 i P2. Program szkoleniowy zawiera rozbudowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych oraz systemu certyfikacji OTDL.

Cena: 1700 PLN

WYMAGANIA:

 • ukończone 20 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych* do pracy na wysokości –  kursanci przed rozpoczęciem szkolenia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
 • posiadanie ważnego certyfikatu Poziomu P2 od minimum 1-go roku i  przepracowane co najmniej 1000 godzin od zdania pierwszego egzaminu OTDL (godziny rejestrowane w dzienniku prac);
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (termin ważności 3 lata).

*Przeciwwskazania: choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Ważność certyfikatu

Certyfikat OTDL wydawany jest na okres 3 lat.

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

BEZPOŚREDNIE PRZEJŚCIE na poziom kwalifikacji P2 lub P3

Bezpośrednie przejście jest procedurą pozwalającą osobom posiadającym odpowiednie doświadczenie w dostępie linowym oraz szkoleniu do prac w dostępie linowym na uzyskanie certyfikatu OTDL poziomu 2, 3 lub instruktora bez konieczności zdobywania niższych poziomów. Przed przystąpieniem do weryfikacji na poziom 2, 3 lub instruktora, kandydat musi złożyć do sekretariatu OTDL kompletną dokumentację potwierdzającą wcześniejsze doświadczenie i kwalifikacje. O procedurę bezpośredniego przejścia nie mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły wcześniej żadnego kursu z zakresu pracy w dostępie linowym. Od kandydatów oczekuje się odbycia, odpowiedniego dla danego poziomu, szkolenia technicznego oraz złożenia egzaminu przed Egzaminatorem OTDL. Kandydaci, którzy nie są całkowicie przekonani o swoich kwalifikacjach, powinni rozważyć możliwość przystąpienia do systemu OTDL na poziomie Stażysty Dostępu Linowego i poddania się standardowej procedurze certyfikacji na kolejnych poziomach.

Szczegółowe informacje na temat Procedury Bezpośredniego przejścia zostały umieszczone w dokumencie:

Procedury-bezpośredniego-przejścia

W razie dodatkowych pytań nasz ekspert pozostaje do państwa dyspozycji: d.szmajda@gat-int.com

 

Bezpośrednie przejście na poziom P2 – Technik Dostępu Linowego

 • kandydat powinien mieć minimum 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu prac metodami dostępu linowego z użyciem dwóch lin. Doświadczenie liczone jest od czasu ukończenia pierwszego kursu z zakresu pracy w dostępie linowym. W tym okresie kandydat powinien mieć zgromadzone doświadczenie w wymiarze minimum 2000 godzin w dostępie linowym;
 • kandydat musi spełnić wszelkie wymagania, jakie są określone dla poziomu Technika Dostępu Linowego, zawarte w dokumencie Wytyczne Organizacji Techników Dostępu Linowego: System Certyfikacji.

Bezpośrednie przejście na poziom P3 –  Specjalista Dostępu Linowego

 • kandydat powinien mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracach dostępu linowego z użyciem dwóch lin. Doświadczenie liczone jest od czasu ukończenia pierwszego kursu z zakresu pracy w dostępie linowym. W tym okresie kandydat powinien mieć zgromadzone doświadczenie w wymiarze minimum 3000 godzin w dostępie linowym;
 • kandydat musi spełnić wszelkie wymagania, jakie są określone dla poziomu Specjalisty Dostępu Linowego, zawarte w dokumencie Wytyczne Organizacji Techników Dostępu Linowego: System Certyfikacji.
 • kandydat powinien przedstawić przynajmniej dwa listy referencyjne, od aktualnych lub byłych pracodawców, rekomendujące go do kierowania zespołem.

Wytyczne Organizacji Techników Dostępu Linowego: System Certyfikacji

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

Na kursie zapewniamy

 • możliwość zakwaterowania w cenie ( przy odpowiednio wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca – ta opcja jest ograniczona)
 • materiały szkoleniowe;
 • niezbędny sprzęt ( środki ochrony indywidualnej kat. 3 ) do wykonywania ćwiczeń;
 • posiłek ( obiad );
 • napoje ciepłe ( kawa, herbata ) i zimne ( woda ) oraz „coś słodkiego”.

Najczęściej zadawane pytania

Nie! Poziom L1 został tak zorganizowany, aby osoba, która nie miała w ogóle styczności z pracą na wysokości w ciągu tygodnia szkoleniowego została zaznajomiona z podstawowymi zasadami pracy na linach. Zaraz po kursie mogła pracować jako tzw. alpinista przemysłowy.

Szkolenie w systemie OTDL trwa minimum 4 dni (teoria i praktyka) + 1 dzień egzaminu. Egzamin zdawany jest przed zewnętrznym egzaminatorem, który przyjeżdża do ośrodka szkoleniowego.

Najprościej jeżeli zrobisz to za pośrednictwem naszej strony poprzez formularz kontaktowy, lub w przypadku jakichkolwiek problemów napiszesz maila na biuro@gat-int.com w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zdecydowanie TAK!!! Pomimo iż jest to branża zdominowana głównie przez mężczyzn, wiele kobiet pracuje jako alpiniści przemysłowi. Nie bądź zdziwiony(a), jeżeli jednym z instruktorów będzie właśnie kobieta!

Choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Wymagane jest ogólne dobre samopoczucie pozwalające na udział w zajęciach każdego dnia.

 • luźne, czyste, wygodne, nie krępujące ruchów ubranie;
 • indywidualne rękawiczki, np.: typu “wampirki”;
 • obuwie ze sztywną podeszwą;
 • pozytywne nastawienie.

Po pozytywnie zdanym egzaminie każdy z kursantów otrzymuje:

 • certyfikat i legitymację drogą pocztową;
 • dziennik prac – jeżeli zdałeś egzamin na poziom P1, bądź jeden z poziomów na bezpośrednie przystąpienie, również drogą pocztową;

 

Każde z uprawnień wydawane jest na okres 3 lat. Przed ukończeniem tego okresu należy przejść szkolenie odświeżające bądź podwyższające poziom. W przypadku przeterminowania certyfikatu, aby zachować określony poziom należy postępować według reguł opisanych w Systemie Certyfikacji OTDL.