NORSOK

Norsok M-501 Wymagania – Przygotowanie Powierzchni i Warstwy Ochronnej

1. Wstęp
Normy NORSOK są opracowywane przez norweski przemysł naftowy w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa, obniżenia kosztów oraz zwiększenia opłacalności i czasu realizacji w rozwoju i działalności przemysłu naftowego.

Celem niniejszych norm jest zastąpienie różnorodnych specyfikacji stosowanych w koncernach naftowych i ujednolicenie tych norm norm jako referencyjnych w przepisach państwowych.
Normy NORSOK mają odniesienia do standardów międzynarodowych oraz dodają przepisy uważane za niezbędne do zaspokojenia szerokich potrzeb norweskiego przemysłu naftowego. Tam, gdzie będzie to potrzebne Standardy NORSOK będą wykorzystane jako wkład norweskiego przemysłu w międzynarodowym procesie normalizacji.

2. Zakres
Normy te podają wymagania dotyczące doboru materiałów powłokowych, przygotowania powierzchni, procedur nakładania i kontroli powłok ochronnych stosowanych podczas budowy i montażu instalacji morskich i urządzeń towarzyszących.

Dokument obejmuje zarówno farby, jaki i termicznie rozpylane powłoki metaliczne oraz wykorzystanie pasywnych powłok ochronnych. Celem standardu Norsok jest uzyskanie systemu, który gwarantuje:
• optymalną ochronę instalacji przy minimalnym zapotrzebowaniu na konserwację,
• że system powłok jest przyjazny dla obsługi,
• że system powłok jest przyjazny przy aplikacji,
• że wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko jest oceniany i dokumentowany.

Standard NORSOK nie ma zastosowania do rurociągów i pionów rurociągów.

Szkolenie trwa dwa dni i składa się z trzech modułów:

Podstawa – Normy NORSOK M501- farby schnące chemicznie (epoxy)

Prekwalifikacja – Normy NORSOK M501- farby chemoutwardzalne (epoxy) i Test CPT (coating
procedure test – praktyczne nałożenie systemu na panel)

Szkolenie dla malarzy i piaskarzy „Train the Painter” – teoria i praktyka
W trakcie kursu uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień procesów korozyjnych oraz czyszczenia i zabezpieczeń antykorozyjnych powłokami malarskimi wymagane do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie ze standardem NORSOK M-501

Ramowy program szkolenia
Dzień pierwszy:
1. Wprowadzenie do standarów NORSOK M-501,
2. Procedury i wymagania dotyczące norm NORSOK M-501;
2. Czym jest korozja oraz jakie są jej rodzaje.
4. Metody walki z korozją. Rodzaje systemów antykorozyjnych oraz ich zastosowanie.
5. Farby oraz związki chemiczne.
6. Powłoki, systemy malarskie oraz ich zastosowanie.
7. Przygotowanie powierzchni do czyszczenia strumieniowego i strumieniowo-ściernego.
8. Klasyfikacja stopnia przygotowania podłoża i kontrola warunków zewnętrznych.
9. Główne metody nakładania powłok.
10. Systemy malarskie, Pasive Fire Protection oraz ICCP.
11. Ocena jakości powłok.
Dzień 2
1. Nadzór oraz prowadzenie prac (planowanie i wyliczenia).
2. Metody aplikacji, wady powłok malarskich oraz metody napraw powierzchni oraz uszkodzonych
powłok malarskich.
3. Zapoznanie się ze sprzętem inspektorskim. Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Cel usługi Szczegółowe informacje o usłudze
4. Planowanie prac, wyliczenia kosztów,
5. Metody inspekcji oraz zastosowanie urządzeń inspekcyjnych (część praktyczna)
5. Prowadzenie dokumentacji.

Każde szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności zabezpieczeń antykorozyjnych w przemyśle. Kursant uzyskuje certyfikat zgodnie z norweskimi standardami.

Kurs NORSOK M-501 przeznaczony jest dla następujących grup zawodowych:

 • Elektrycy;
 • Spawacze;
 • Malarze, Piaskerze;
 • Elektromonterzy;
 • Instalatorzy;
 • Lakiernicy przemysłowi;
 • Inżynierzy budowlani;
 • Konserwatorzy zabytków;
 • Szklarze;
 • Monterzy;
 • Elektromechanicy;
 • Pracownicy budowlani;

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń.

Szkolenia dla malarzy organizowane przez GAT Training to gwarancja rzetelnej wiedzy i profesjonalnie przeprowadzonego warsztatu.
Kursy odbywają się w każdym miesiącu, pod warunkiem zebrania grupy.

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj