Nadzór ratowniczy

Wykonujemy bezpośredni nadzór ratowniczy poprzez dostarczanie na wyznaczone miejsce pracy najwyższej klasy techników dostępu linowego posiadających uprawnienia na poziomie L3 (IRATA, OTDL, SPRAT, FISAT i inne…). Opracowujemy bezpośrednio na miejscu prowadzonych prac wymaganą dokumentację (plany ratownicze, oceny ryzyka, instrukcje bezpiecznej pracy, plany BIOZ);