IRATA

Stowarzyszenie IRATA –  Industrial Rope Access Trade Association – to najbardziej prestiżowa i znana organizacja certyfikująca techników dostępu linowego.

Certyfikat Irata jest najbardziej rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie w branży dostępu linowego spośród wszystkich innych certyfikatów. Posiada ponad 400 firm członkowskich oraz przeszło 100.000 przeszkolonych techników pracujących we wszystkich możliwych sektorach. W sektorze oil & gas często jest jedynym dopuszczalnym certyfikatem.

GAT International jest członkiem „Operator & Trainer” o numerze 6021/OT.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych, które wykonują prace na wysokości o utrudnionym dostępie. W szczególności w budownictwie, przemyśle energetycznym, morskim i petrochemicznym. Szkolenia kierowane są zarówno do osób początkujących jak i zaawansowanych potrzebujących unifikacji bądź certyfikacji posiadanego doświadczenia. Jeśli planujesz wyjazdy do pracy  poza granice Polski, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Certyfikat IRATA w branży dostępu linowego to najbardziej prestiżowy certyfikat, który jest uznawany i wymagany przez pracodawców większości krajów świata.

SZKOLENIA IRATA
Szkolenie w systemie IRATA odbywa się na trzech podstawowych i dwóch dodatkowych poziomach kwalifikacji tzw. LEVEL 1/2/3 oraz Direct Entry Level 2 & 3 (Bezpośrednie przejście na L2/L3)

Zapisz się na kurs!

Możesz zapisać się na nasz kurs alpinistyczny w Warszawie na trzy różne sposoby:

 1. pisząc maila na biuro@gat-int.com
 2. kupując szkolenie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego – sprawdź tutaj
 3. bądź dzwoniąc do nas na +48 531 620 928

Poziomy

TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO

Szkolenie kierowane do osób początkujących w tym nieposiadających żadnego doświadczenia, również takich, które nie miały w ogóle kontaktu z linami.
Kursant zdobywa podstawową wiedzę na temat budowy stanowisk pracy oraz autoratownictwa.
Zgodnie z systemem IRATA powinien pracować pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia IRATA L3 (zalicza się nadzór innych systemów takich jak OTDL / SPRAT).

WYMAGANIA: 

 • ukończone 18 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych* do pracy na wysokości –  kursanci przed rozpoczęciem szkolenia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Ogólne dobre samopoczucie pozwalające na udział w zajęciach każdego dnia;
 • Doświadczenie w pracy na wysokości nie jest wymagane.

*Przeciwwskazania: choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Szkolenie trwa minimum 4 dni (teoria i praktyka) + 1 dzień egzaminu. Egzamin zdawany jest przed zewnętrznym egzaminatorem, który przyjeżdża do ośrodka szkoleniowego.

Ważność certyfikatu

Certyfikat IRATA wydawany jest na okres 3 lat. Data ważności określona jest na certyfikacie z informacją o ostatnim dniu podejścia do kolejnej certyfikacji.Jeśli data ważności przeminie technik traci uprawnienia i możliwość podejścia do szkolenia na wyższy poziom. 

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

Kup szkolenie tutaj

1

SPECJALISTA DOSTĘPU LINOWEGO

Szkolenie kierowane do osób doświadczonych, posiadających uprawnienia na poziomie L1.
Kursant zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie budowy skomplikowanych stanowisk pracy, budowy oraz obsługi systemów wyciągowych, udziału w akcjach ratowniczych.
Zgodnie z systemem IRATA powinien pracować pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia IRATA L3 (dopuszcza się nadzór innych systemów, takich jak OTDL / SPRAT).

WYMAGANIA:

 • ukończone 18 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości –  kursanci przed rozpoczęciem szkolenia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych*. Ogólne dobre samopoczucie pozwalające na udział w zajęciach każdego dnia;
 • Posiadanie ważnego certyfikatu L1 od minimum 1-go roku i  przepracowane co najmniej 1000 godzin od zdania pierwszego egzaminu IRATA (godziny rejestrowane w logbooku, który otrzymuje się po pierwszym zdanym egzaminie IRATA).

*Przeciwwskazania: choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Szkolenie trwa minimum 4 dni (teoria i praktyka) + 1 dzień egzaminu. Egzamin zdawany jest przed zewnętrznym egzaminatorem, który przyjeżdża do ośrodka szkoleniowego.

Ważność certyfikatu

Certyfikat IRATA wydawany jest na okres 3 lat. Data ważności określona jest na certyfikacie z informacją o ostatnim dniu podejścia do kolejnej certyfikacji.Jeśli data ważności przeminie technik traci uprawnienia i możliwość podejścia do szkolenia na wyższy poziom.

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

Kup szkolenie tutaj 2

SUPERVISOR DOSTĘPU LINOWEGO

Szkolenie kierowane do osób doświadczonych pełniących bądź mających pełnić funkcje kierownicze w pełni samodzielnych i odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na miejscu pracy.
Kursant zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie dostępu linowego pozwalające mu przygotowywać oraz nadzorować pracę innych pracowników z poziomów L1 i L2.
Program szkoleniowy zawiera rozbudowaną  wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych oraz systemu certyfikacji IRATA. 

WYMAGANIA:

 • ukończone 18 lat;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych* do pracy na wysokości –  kursanci przed rozpoczęciem szkolenia podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Ogólne dobre samopoczucie pozwalające na udział w zajęciach każdego dnia;
 • posiadanie ważnego certyfikatu L2 od minimum 1-go roku i przepracowane co najmniej 1000 godzin od zdania egzaminu IRATA L2 (godziny rejestrowane w logbooku).

*Przeciwwskazania: choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Szkolenie trwa minimum 4 dni (teoria i praktyka) + 1 dzień egzaminu. Egzamin zdawany jest przed zewnętrznym egzaminatorem, który przyjeżdża do ośrodka szkoleniowego.

Ważność certyfikatu

Certyfikat IRATA wydawany jest na okres 3 lat. Data ważności określona jest na certyfikacie z informacją o ostatnim dniu podejścia do kolejnej certyfikacji. Jeśli data ważności przeminie technik traci uprawnienia i możliwość podejścia do szkolenia na wyższy poziom.

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

Kup szkolenie tutaj3

DIRECT ENTRY LEVEL 2 & 3 (bezpośrednie przejście)

System Direcet Entry – bezpośrednie przejście umożliwia osobom z dużym doświadczeniem w pracy na linach zdobycie kwalifikacji na poziom L2 lub L3 bez konieczności zdobywania niższych poziomów.
Kierowany do osób posiadających doświadczenie w systemie pracy na dwóch linach.
Kandydat musi przygotować dokumentację potwierdzającą wcześniejsze doświadczenie i kwalifikacje, które są weryfikowane przez Stowarzyszenie IRATA. Po ich akceptacji kandydat przechodzi szkolenie na określony poziom według dodatkowych wymagań.

Terminy szkoleń – sprawdź tutaj

Wymagania wstępne, które należy spełnić dla bezpośredniego przejścia na poziom L2 to:

 • Co najmniej 1500 godzin w pracy na linach, w okresie minimum 18-tu miesięcy systematycznej intensywnej pracy. Zalicza się godziny pracy w systemie dwu linowym porównywalnym do systemu IRATA, a także wszelkie inne uprawnienia uzyskane w innych organizacjach (OTDL, SPRAT i inne);
 • Referencje od firm/zleceniodawców (wraz z pełnymi danymi teleadresowymi) z przepracowanego okresu dla minimum 1000 godzin roboczych;
 • CV kandydata.

Wymagania wstępne, które należy spełnić dla bezpośredniego przejścia na poziom L3 to:

 • Co najmniej 2500 godzin w pracy na linach w okresie 24 miesięcy systematycznej pracy. Zalicza się godziny pracy w systemie dwu linowym porównywalnym do systemu IRATA, a także wszelkie inne uprawnienia uzyskane w innych organizacjach (OTDL, SPRAT i inne);
 • Referencje od firm/zleceniodawców (wraz z pełnymi danymi teleadresowymi) z przepracowanego okresu dla minimum 1000 godzin roboczych;
 • List intencyjny od firmy posiadającej akredytację IRATA, poświadczający chęć zatrudnienia kandydata po pozytywnie zdanym egzaminie;
 • CV kandydata.

Pełną dokumentację należy przesłać na adres: training@gat-int.com. Po pozytywnej weryfikacji, można zapisać się na szkolenie.

Czas oczekiwania na decyzję o dopuszczeniu do szkolenia – do 4 tygodni.

Szkolenie w systemie DE trwa minimum 4 dni (teoria i praktyka) + 2 dni egzaminu. Egzamin zdawany jest przed zewnętrznym egzaminatorem, który przyjeżdża do ośrodka szkoleniowego.

(Dokumenty do pobrania)

Previous Works record

Previous Works Record WZOR2 & 3

WYGAŚNIĘCIE UPRAWNIEŃ IRATA / PRZETERMINOWANIE CERTYFIKATU

Kierowane również do osób, u których certyfikat utracił swoją ważność a  wyrażają chęć podejścia na wyższy poziom.

OKREŚLONE SYTUACJE:

L1 – certyfikat utracił swoją ważność.  Technik chce odnowić uprawnienia na poziom L1.

 • Należy ukończyć ponownie szkolenie, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L1 jest ważny przez 3 lata od daty zdania nowego egzaminu.

L1 – certyfikat utracił swoją ważność, ale nie dłużej niż do 6 miesięcy.  Technik chce uzyskać uprawnienia na poziom L2.

 • Należy ukończyć szkolenie odświeżające na L1, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;
 • Zdać egzamin z wynikiem „Good”;
 • Po zdanym egzaminie w ciągu 3 miesięcy przepracować minimum 150 godzin;
 • Przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu na L2 posiadać wpis w logbook-u na 1150 godzin;
 • Należy ukończyć szkolenie na L2, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L2 jest ważny przez 3 lata od daty zdania egzaminu.

L1 – certyfikat utracił swoją ważność, powyżej 6 miesięcy. Technik chce uzyskać uprawnienia na poziom L2.

 • Należy ukończyć szkolenie odświeżające na L1, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;
 • Zdać egzamin z wynikiem „Good”;
 • Po zdanym egzaminie w ciągu 6 miesięcy przepracować minimum 300 godzin;
 • Przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu na L2 posiadać wpis w logbook-u na 1300 godzin;
 • Należy ukończyć szkolenie na L2, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L2 jest ważny przez 3 lata od daty zdania egzaminu.

 

L2 – certyfikat utracił swoją ważność, ale nie dłużej niż do 6 miesięcy. Technik chce odnowić uprawnienia na poziom L2.

 • Należy ukończyć ponownie szkolenie na L2, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L2 jest ważny przez 3 lata od daty zdania egzaminu.

L2 – certyfikat utracił swoją ważność, powyżej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do 24 miesięcy. Technik chce uzyskać uprawnienia na poziom L2.

 • Należy przejść jednodniowe szkolenie odświeżające w akredytowanym centrum szkoleniowym GAT, gdzie kursant zademonstruje techniki z poziomu L1 i L2;
 • Otrzymać wpis do logbook-a wraz z pieczątką potwierdzający odbycie szkolenia odświeżającego w centrum szkoleniowym GAT;
 • Należy ukończyć szkolenie odświeżające na L2, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L2 jest ważny przez 3 lata od daty zdania egzaminu.

L2 – certyfikat utracił swoją ważność, powyżej 24 miesięcy. Technik chce uzyskać uprawnienia na poziom L2.

 • Należy ukończyć szkolenie odświeżające na L1, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;
 • Zdać egzamin z wynikiem „Good”;
 • Po zdanym egzaminie w ciągu 3 miesięcy przepracować minimum 150 godzin;
 • Przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu na L2 posiadać wpis w logbook-u na 1150 godzin;
 • Należy ukończyć szkolenie na L2, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L2 jest ważny przez 3 lata od daty zdania egzaminu.

 

L2 – certyfikat utracił swoją ważność, ale nie dłużej niż do 6 miesięcy.  Technik chce uzyskać uprawnienia na poziom L3.

 • Należy ukończyć szkolenie odświeżające na L2, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;
 • Zdać egzamin z wynikiem „Good”;
 • Po zdanym egzaminie w ciągu 3 miesięcy przepracować minimum 150 godzin;
 • Przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu na L2 musi posiadać wpisy w logbook-u na 1150 godzin jako L2;
 • Należy ukończyć szkolenie na L3, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L3 jest ważny przez 3 lata od daty zdania egzaminu.

L2 – certyfikat utracił swoją ważność, powyżej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do 24 miesięcy.  Technik chce uzyskać uprawnienia na poziom L3.

 • Należy przejść jednodniowe szkolenie odświeżające w akredytowanym centrum szkoleniowym GAT, gdzie kursant zademonstruje techniki z poziomu L1 i L2;
 • Otrzymać wpis do logbook-a wraz pieczątką potwierdzającą odbycie szkolenia odświeżającego przez wymienione centrum szkoleniowe GAT;
 • Należy ukończyć szkolenie odświeżające na L2, które trwa  trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;
 • Po zdanym egzaminie w ciągu 6 miesięcy przepracować minimum 300 godzin;
 • Przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu na L3 kursant musi posiadać wpisy w logbook-u na 1300 godzin jako L2;
 • Należy ukończyć szkolenie na L3, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L3 jest ważny przez 3 lata od daty zdania egzaminu.

L2 – certyfikat utracił swoją ważność, powyżej 24 miesięcy.  Technik chce uzyskać uprawnienia na poziom L3.

 • Należy ukończyć szkolenie odświeżające na L1, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;
 • Zdać egzamin z wynikiem „Good”;
 • Po zdanym egzaminie w ciągu 3 miesięcy przepracować minimum 150 godzin;
 • Przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu na L2 posiadać wpis w logbook-u na 1150 godzin;
 • Należy ukończyć ponownie szkolenie na L2, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;
 • Po zdanym egzaminie, w ciągu 6 miesięcy przepracować minimum 300 godzin;
 • Przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu na L3 musi posiadać wpisy w logbook-u na 1300 godzin jako L2;
 • Należy ukończyć szkolenie na L3, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L3 jest ważny przez 3 lata od daty zdania egzaminu.

 

L3 – certyfikat utracił swoją ważność, ale nie dłużej niż do 6 miesięcy.  Technik chce uzyskać uprawnienia na poziom L3.

 • Należy ukończyć ponownie szkolenie na L3, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L2 jest ważny przez 3 lata od daty zdania egzaminu.

L3 – certyfikat utracił swoją ważność, powyżej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do 24 miesięcy. Technik chce uzyskać uprawnienia na poziom L3.

 • Należy przejść jednodniowe szkolenie odświeżające w akredytowanym centrum szkoleniowym GAT, gdzie kursant zademonstruje techniki z poziomu L1, L2, L3;
 • Otrzymać wpis do logbook-a wraz pieczątką potwierdzającą odbycie szkolenia odświeżającego przez wymienione centrum szkoleniowe GAT;
 • Należy ukończyć szkolenie odświeżające na L3, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;
 • Należy ukończyć szkolenie na L3, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L3 jest ważny przez 3 lata od daty zdania egzaminu.

L3 – certyfikat utracił swoją ważność, powyżej 24 miesięcy.  Technik chce uzyskać uprawnienia na poziom L3.

 • Należy ukończyć szkolenie odświeżające na L2, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;
 • Zdać egzamin z wynikiem „Good”;
 • Po zdanym egzaminie w ciągu minimum 3 miesięcy przepracować minimum 300 godzin;
 • Należy ukończyć szkolenie odświeżające na L3, które trwa 4 dni + 1 dzień egzaminu;

Nowy certyfikat L3 jest ważny przez 3 lata od daty zdania egzaminu.

Na kursie zapewniamy

 • możliwość zakwaterowania w cenie (przy wcześniejszym zarezerwowaniu miejsca i wpłaceniu zaliczki – ilość miejsc noclegowych jest ograniczona)
 • materiały szkoleniowe;
 • niezbędny sprzęt (środki ochrony indywidualnej kat. 3) do wykonywania ćwiczeń;
 • posiłek (obiad);
 • napoje ciepłe (kawa, herbata) i zimne (woda) oraz „słodkie przekąski”.

Najczęściej zadawane pytania

Nie! Poziom L1 został tak zorganizowany, aby osoba, która nie miała w ogóle styczności z pracą na wysokości w ciągu tygodnia szkoleniowego została zaznajomiona z podstawowymi zasadami pracy na linach. Zaraz po kursie mogła pracować jako tzw. alpinista przemysłowy.

Szkolenie w systemie IRATA trwa minimum 4 dni (teoria i praktyka) + 1 dzień egzaminu. Egzamin zdawany jest przed zewnętrznym egzaminatorem, który przyjeżdża do ośrodka szkoleniowego.

Najprościej, jeżeli zrobisz to za pośrednictwem naszej strony poprzez formularz kontaktowy, lub w przypadku jakichkolwiek problemów napiszesz maila na biuro@gat-int.com w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Zdecydowanie TAK!!! Pomimo iż jest to branża zdominowana głównie przez mężczyzn, wiele kobiet pracuje jako alpiniści przemysłowi. Nie bądź zdziwiony(a), jeżeli jednym z instruktorów będzie właśnie kobieta!

Choroby serca lub bóle w klatce piersiowej / wysokie ciśnienie krwi / epilepsja / omdlenia / lęk wysokości / zawroty głowy / zaburzenia równowagi / zaburzenia funkcji kończyn /uzależnienie alkoholowe lub od środków odurzających / zaburzenia psychiczne / cukrzyca.

Wymagane jest ogólne dobre samopoczucie pozwalające na udział w zajęciach każdego dnia.

 • luźne, czyste, wygodne, nie krępujące ruchów ubranie;
 • indywidualne rękawiczki, np.: typu “wampirki”;
 • obuwie ze sztywną podeszwą;

pozytywne nastawienie.

Po pozytywnie zdanym egzaminie każdy z kursantów otrzymuje:

 • certyfikat i legitymację drogą pocztową;
 • dziennik prac tzw. logbook – jeżeli zdałeś egzamin na poziom L1, bądź jeden z poziomów na bezpośrednie przejście, również drogą pocztową;

Każde z uprawnień wydawane jest na okres 3 lat. Przed upływem tego okresu należy przejść szkolenie odświeżające bądź podwyższające poziom. W przypadku przeterminowania certyfikatu, aby zachować określony poziom należy postępować według reguł opisanych w Systemie Certyfikacji IRATA.

Ważne by utrzymać ciągłość prac i przepracować minimum jedną godzinę roboczą nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy bez aktywności na linach należy przejść trening odświeżający pod nadzorem osoby z poziomu L3.