ENERGETYKA

Współpracujemy z inżynierami i technikami certy kowanymi przez IRATA i GWO, wyspecjalizowanymi w różnych dziedzinach, dzięki czemu, jesteśmy w stanie dostarczyć zintegrowane rozwiązania dla elektrowni wykorzystujących zarówno tradycyjne, jak i alternatywne źródła energii.